Kisszállás Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kisszállás Község Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Petőfi utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

betegek gyógykezelése, szűrővizsgálatok elvégzése, közreműködik a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban, beutalás az ellátó rendszer magasabb szintjére (szakrendelések, kórházak, klinikák), keresőképtelenség igazolása, védőoltással kapcsolatos feladat, fertőző betegségek bejelentése teendők, fertőző betegségek bejelentése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata,

        pályázó szakmai önéletrajza,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/331-34-92 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2019 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat megismerését és személyes egyeztetést követően a pályázatokat Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el soron következő ülésén. (Asszisztens személye biztosított). Szükség esetén szolgálati lakás biztosítható. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2019. április 15.

        Egészségügyi Közlöny - 2019. május 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.