Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum
Informatikai Főosztály

informatikai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A főosztály munkatársainak adminisztratív támogatása, jelenléti ív, szabadságok nyilvántartása stb. - Informatikai igények nyilvántartása, adminisztrálása - Beszerzésekkel és árajánlatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, beszerzések lebonyolítása - Kapcsolattartás, a múzeum egyes területeivel, külső cégekkel, beszállítókkal - Helpdesk diszpécseri feladatok, hibabejelentések rögzítése, felhasználók támogatása, segítségnyújtás telefonon - Határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása szükség esetén betartatása - Intézményen belüli iratok kezelése, nyilvántartás, irattározás. - Ügyviteli folyamatok elsajátítása majd működtetése - A főosztály működéséhez szükséges anyagok beszerzésével kapcsolatos ügyintézés - Raktárkészlet nyilvántartása - Ellátmány kezelése - Informatikai pályázatfigyelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        titkársági, ügyintézői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Jó kommunikációs képesség, együttműködő hozzáállás és szervezőkészség,

        Megbízhatóság és magas szintű precizitás,

        Önálló és csapatmunkára való képesség,

        Rendszeretet és rendszerszintű gondolkodás,

        Munkájára és a munka eredményére való igényesség, minőségi szemlélet,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        Közbeszerzési ismeretek, KEF portál ismerete,

        Hasonló területen szerzett tapasztalat,

        Múzeumi működési struktúra ismerete,

        Természettudatos gondolkodás, természet szeretete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-20-568-5031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 241/2019 , valamint a munkakör megnevezését: informatikai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 241/2019, valamint a munkakör megnevezését: informatikai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.