FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Bölcsőde

Vezető-óvónő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8513 Mihályháza, Petőfi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető-óvónői faladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, a belső szabályzatok és a testületi döntések szerint, meghatározott óvónői szakmai feladatok ellátása, irányítása és adminisztrációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvópedagógusi végzettség, közoktatás vezetői végzettség,

        hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

        szakmai tapasztalat hivatalos igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2009/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Vezető-óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás címére történő megküldésével (8516 Kemeneshőgyész, Kossuth utca 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2009/2019, valamint a munkakör megnevezését: Vezető-óvónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.