Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati Tanszék

szakmai szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

EFOP-3.6.1-16-2016-00022 sz. pályázat keretében kutató laboratórium adminisztratív és asszisztensi hátterének biztosítása (oldatok készítése, érvényes szabványnak megfelelően a laboratórium vegyszereinek és eszközeinek rendezése, megrendelések előkészítése, pályázati beszámolók előkészítése), emellett a kísérleti módszerek elsajátítása, és napi szinten részvétel a laboratóriumban folyó kutatásokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, középfokú laboratóriumi asszisztensi vagy laboratórium vegyésztechnikusi végzettség, vagy laboratóriumi analitikus, vagy biológia B.Sc. végzettség,

        legalább középfokú angol nyelvtudás

        word és excel programok felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önálló laboratóriumi munkában, többféle molekuláris biológiai eljárás kivitelezésében való jártasság

        felsőfokú angol nyelvtudás

        közbeszerzési eljárások előkészítésében való jártasság, korábbi részvétel pályázatok megvalósításában

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, tudjon csapatban dolgozni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglakoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb 6 hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Dr. Kapitány Anikó részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6482/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6482/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a pályázat szakmai vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. április 12.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. április 12.

        DE ÁOK honlapja - 2019. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.