Nyírvasvári Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírvasvári Óvoda és Konyha

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, óvónői szakközépiskolai érettségi bizonyítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        1996.09.01.napjáig leglább hét éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/2290-448 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírvasvári Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/276-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírvasvári Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/276-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírvasvári Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. április 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.