Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozási alapelveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógia, pszichológia, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. területén. Együttműködik az igénybevevőkkel, részt vesz az intézményhálózat alapellátás mellett biztosított bölcsődei szolgáltatások bevezetésében és megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ csecsemő- és kisgyermeknevelő, kisgyermeknevelő,- gondozó,

        Nyilatkozat az 1997. évi XXXI.törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró oko kizárásáról

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet (közalkalmazotti területre vonatkozóan)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Kisgyermeknevelő, csecsemő- és kisgyermeknevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai tevékenységet is bemutató fényképes önéletrajz

        kézzel írt motivációs levél

        kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

        Nyilatkozat az 1997. évi XXXI.törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró oko kizárásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/14-K.Gy. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével (1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/14-K.Gy., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárólag azok a jelentkezők kerülnek kiválasztásra, behívásra, akik a feltételeknek megfelelnek és a pályázatukat a kért dokumentumokkal együtt, hiánytalanul nyújtják be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.