Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde

3 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Mátyás király út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe járó 0-3 éves korú gyermekek gondozása-nevelése, testi és értelmi fejlődésének figyelemmel kísérése. Szakmai tudásával segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, támogatja önállósulási törekvéseiket. A mindenkori követelményeknek megfelelően végzi a dokumentációs feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó ,

        Bölcsődei kisgyermeknevelőként megszerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontosság, precizitás, csapatszellem, munkára és önmagára való igényesség, tolerancia,

        Kiváló szintű empátia, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget igazoló okirat fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0646391264 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Mátyás király út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó .         Postai úton, a pályázatnak a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Mátyás király út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2019, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Mátyás király út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://nyekladhaza.hu/ - 2019. április 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.