Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Központi Szociális Szolgálat

szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kassai út 45-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális munkás kompetenciájába tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai gyakorlat megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartásba vételi határozat másolata és MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata, továbbá nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1152/2019 HR , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1152/2019 HR, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi dokumentum rendelkezései alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújságja - 2019. április 8.

        ÁEEK honlapja - 2019. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.