Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Europe Direct Tájékoztató Központ információs munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EU-s nyomtatott és elektronikus információk szolgáltatása, tájékoztatás a gyűjteményről, elektronikus szolgáltatásokról, az elektronikus információs rendszerekről. Uniós rendezvények szervezése, kapcsolattartás más szakmai szervezetekkel és az ED Tájékoztató Központ célközönségével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Szervezői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, rendezvényszervező, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban, pontosság, önállóság,,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/500-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 211-57/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Europe Direct Tájékoztató Központ információs munkatárs .         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 211-57/2019., valamint a munkakör megnevezését: Europe Direct Tájékoztató Központ információs munkatárs .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemet, Piaristák tere 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az intézmény igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bacstudastar.hu - 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bacstudastar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.