Pátka Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pátka Község Önkormányzata

Háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8092 Pátka, Park utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Székesfehérvártól 15 km-re Pátka Község 1450 fős vegyes háziorvosi körzetének területi kötelezettséggel történő ellátása. A körzet közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszonyban, vagy egészségügyi vállalkozás keretében (éves bevétel kb. 16M Ft) is ellátható. Csatolt község nincs, naponta központi ügyelet van.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet és a 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelelés,,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, jogosítvány másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás, vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat nyilv. vagy zárt ülés keretében való elbírálásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06703256612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pátka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/722-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Pátka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/722-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.patka.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.