Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Közterület-felügyelő (2fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont szerinti közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A település közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt elírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, a jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében. A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület rendjének védelme, a rend biztosítása, fenntartása, önkormányzati vagyon védelme.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        B kategóriás jogosítvány, Fizikai és pszichológiai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga, közterület-felügyelői vizsga, közterület-felügyelői-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormr 1. sz. mell. szerint, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális: közszolgálati tv. alapján) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte, nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról, 6 hónap próbaidő vállalásról, pályázati anyag megismerése.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0629/337-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AN/2419/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (2fő).         Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AN/2419/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (2fő).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, Fő Alsónémedi, út 58. . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük.Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsonemedi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.