Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzetközi- és Intézményfejlesztési Osztályán

ügyvivő szakértő, nemzetközi és kulturális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolattartás az egyetem külföldi és hazai partnerintézményeivel, szervezeteivel. Külföldi vendégoktatók kurzusainak, itt-tartózkodásának szervezése. Nemzetközi együttműködések keretében létrejövő projektek, programok lebonyolítása, és ezekhez kapcsolódóan az egyetemi oktatók, hallgatók külföldi kiküldetéseinek szervezése. Részvétel pályázatok megírásában, beadásában, nyertes pályázatok lebonyolításában. Az osztály munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, /főiskolai végzettség,

        angol nyelv tárgyalóképes ismerete szóban és írásban

        felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

        büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egy további idegen nyelv (német, orosz, japán, spanyol, francia, olasz) középfokú ismerete

        nemzetközi kapcsolatok terén szerzett tapasztalat

        projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat

        felsőoktatásban, vagy művészeti, kulturális területen szerzett releváns szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        precizitás,

        rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LFZE-3220-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő, nemzetközi és kulturális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LFZE-3220-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő, nemzetközi és kulturális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

        www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.