Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
Gyarmati KÖH Mórichidai Kirendeltsége

adóügyi és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9131 Mórichida, Fő utca 131.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pont Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása ASP szakrendszerben, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóhatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak kérelmezésének igazolása)

        végzettséget igazoló dokumentumok (másolat)

        Szakma önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/681012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9126 Gyarmat, Magyar utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gya/510-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi és igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9126 Gyarmat, Magyar utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gya/510-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi és igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9126 Gyarmat, Magyar utca 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyarmat.hu - 2019. március 23.

        www.morichida.hu - 2019. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.