Mórichidai Napközi Otthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mórichidai Napközi Otthonos Óvoda
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9131 Mórichida, Fő utca 137. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

csoportvezetői teendők, egyéb megbizatások

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, sikeres elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96681004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mórichidai Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (9131 Mórichida, Fő utca 137. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MH37/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Mórichidai Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (9131 Mórichida, Fő utca 137. utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MH37/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9131 Mórichida, Fő utca 137. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat elállásától való jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.