Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda
óvoda

vezető óvónő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.01-2024.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-2024.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napközi Otthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        munkatapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Köznevelési területen használatos informatikai programok megfelelő ismerete,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézmény vezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pedagógus végzettséget igazoló oklevelek

        részletes szakmai önéletrajz

        intézményvezetésre vonatkozó szakmai program

        fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0648433093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sv./258/2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vezető óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3656 Sajóvelezd, Rákóczi Ferenc út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sv./258/2/2019, valamint a munkakör megnevezését: vezető óvónő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajóvelezd Község Önkormányzatának hirdető táblája - 2019. március 25.

        Serényfalvai Közös Önkormányzati hivatal Kirendeltségének hirdető táblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajovelezd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.