Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

– Hagyatéki ügyintézés – Takarnet program kezelése – Hagyatéki leltár felvétele – Házi pénztár kezelése A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. 19. pontjában meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Hagyatéki ügyintézés – Takarnet program kezelése – Hagyatéki leltár felvétele – Házi pénztár kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Középfokú képesítés,

        A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. 19. pontjában meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség

        Felhasználói szintű gyakorlat a számítógép-kezelésben és az irodai alkalmazások használatában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

        ASP ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint elkészített önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy megkérésre került

        Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06304517693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről – személyes meghallgatást követően – Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt polgármesteri jóváhagyást követően. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon - 2019. március 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.