Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Középiskolai gyakorlati oktató (gépész) tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esztergálás gyakorlata, gépészeti alapozó feladatok gyakorlata, kötéskészítési gyakorlat tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett 5 év tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-15/1921/VSZC/201 , valamint a munkakör megnevezését: Középiskolai gyakorlati oktató (gépész) tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-15/1921/VSZC/201, valamint a munkakör megnevezését: Középiskolai gyakorlati oktató (gépész) tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.