Pestszentimrei Napsugár Óvoda -Budapest 1188

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pestszentimrei Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1188 Budapet, Eke utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása a hatályos jogszabályoknak megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Főiskola óvodapedagógus

        magyar állapolgárság

        büntetelen előélet

        főiskola óvodapedagógusi szakképzettség

        részletes szakmai Europass önéletrajz

        szakmai végzettséget igazoló okirat másolata

        erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0612950495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pestszentimrei Napsugár Óvoda -Budapest 1188 címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pestszentimrei Napsugár Óvoda -Budapest 1188 címére történő megküldésével (1188 Budapet, Eke utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.