Egri Kulturális és Művészeti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Kulturális és Művészeti Központ

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelődésszervezői feladatok ellátása minden korosztály számára. Programok, rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás társintézményekkel, közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel. Közönségszervezés. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatokon való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, andragógus, vagy felsőfokú végzettség (pedagógia-drámapedagógia),

        művelődésszervező, andragógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, művelődésszervező, drámapedagógiai végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ECDL

        Európai Uniós pályázatokban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség,

        Kiváló szintű kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 779 0367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Kulturális és Művészeti Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bartók Béla tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K03/60/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Kulturális és Művészeti Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bartók Béla tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K03/60/2019, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor, kizárólag őket értesítjük e-mailben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ekmkeger.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.