Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Központ

szociális diagnózist készítő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során a) az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy hiányának, valamint jogosultságának megállapítása, b) a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása, c) az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho- patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő

        Saját autó

        A szociális diagnózist készítő esetmenedzsernek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül el kell végeznie a szociális diagnózist készítő esetmenedzseri képzést.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Családsegítésben vagy Gyermekjóléti Szolgálatnál szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettsége(ek)et igazoló okirat(ok) másolata

        büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (KJT. hatálya alá tartozó szerv)

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik

        GDPR adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0696261394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csorna Város Honlapja - www.csorna.hu - 2019. április 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.