Egri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

harsonatanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Harsona, tenorkürt, baritonkürt, tuba főtárgy tanítása, korrepetíció, felkészítés szakmai vizsgákra és versenyekre, részvétel az iskola és a tantestület munkájában a Pedagógiai Program és az éves munkaterv alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetem, harsonatanár szakirányú végzettség,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését teszi lehetővé,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alapfokú művészeti oktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat.

        Kiváló szintű kommunikációs és empátiás készség, tolerancia, innovatív szemlélet, megbízhatóság, elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-36/310-275 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó István tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-44/2019 , valamint a munkakör megnevezését: harsonatanár.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00048-44/2019, valamint a munkakör megnevezését: harsonatanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének javaslata alapján, az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.