Ercsi Szociális Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ercsi Szociális Szolgálat

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2451 ERCSI, Lejtősor 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

idősek otthonában ápolói feladatok ellátása nappal éjszakai 12 órás műszak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, általános ápoló, asszisztens szociális gondozó ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25/788-477 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2451 ERCSI, Lejtősor 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-60/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Lejtősor út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-60/2019, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton szocszolg@ercsi.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2451 ERCSI, Kossuth 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.