Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35.

Baranya megye, 7711 Bár, Szabadság utca 62.

Ellátandó feladatok:

A Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mötv. 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 69/335-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZ/787-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZ/787-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaszekcso.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.