Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye

kutatótermi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

raktári szolgálat ellátása; kutatótermi felügyelet alkalmanként, szükség szerint; hagyatékok csomagolása, beszállítása; anyagigénylés, ennek könyvelése és lebonyolítása; reprodukciós megrendelések (papír alapú és digitális) elkészítése; az Akadémiának benyújtott disszertációk állományba vétele, naplózása, pecsételése, jelzetelése, disszertációk elektronikus és cédulakatalógusának folyamatos gyarapítása és karbantartása; információadás szóban, telefonon; az állomány biztonságával, védelmével kapcsolatos feladat ellátása és a szolgálati titok megőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        történelem vagy magyar nyelv és irodalom szakos végzettség,

        felhasználói szintű infromatikai ismeretek (irodai alkalmazások),

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Igazolt angol nyelvtudás (komplex általános nyelvvizsga),

        bármely más nyugati nyelv ismerete,

        latin nyelv alapszintű ismerete,

        magyar történelemben és irodalomban való jártasság,

        erős fizikai állóképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Rendkívül pontos munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiváló együttműködési készség, önállóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (06-1) 331-4763 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 133/2019-IG , valamint a munkakör megnevezését: kutatótermi felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 133/2019-IG, valamint a munkakör megnevezését: kutatótermi felügyelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján 4-5 személy kiválasztása személyes elbeszélgetésre. Az írásos dokumentumok és a személyes elbeszélgetés figyelembe vételével osztályvezetői javaslat alapján a Könyvtár főigazgatója dönt a nyertes jelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.