Magyar Államkincstár

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
Szabályozási, Koordinációs és Információs Főosztálya

információs referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Vadász utca 16.

Ellátandó feladatok:

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó tájékoztatási-, és jelentések összeállításához kapcsolódó feladatok ellátása. - A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási adatokat érintő – a kifizető ügynökség több szervezeti egységét érintő – adatszolgáltatások elkészítése, a kapcsolódó nyilvántartás vezetése. - A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános kifizetési adatok Kincstár honlapján való közzétételével kapcsolatos adminisztratív és koordinációs feladatok ellátása. - A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó NAV utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos koordinációs és adatszolgáltatási feladatok ellátása, a kapcsolódó nyilvántartás vezetése. - Adatszolgáltatások, jelentések elkészítése és véleményeztetése, beérkezett észrevételek feldolgozása, aláírásra történő előkészítése. - Több szervezeti egység munkájának összefogását igénylő tájékoztatási, adatszolgáltatási, véleményezési feladatok ellátása. - Nyilvántartások vezetése. - Az osztály feladataira vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályi háttér elemzése, alkalmazása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem, elsődlegesen agrár, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol/német középfokú nyelvismeret,

        A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben, szakterületen szerzett szakmai tapasztalat

        mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások rendszerének ismerete

        magas felhasználói szintű számítógépes ismeretek, kiemelten táblázat és adatbázis kezelés

        tárgyalóképes angol nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, felelősségtudat,

        nagy teherbírás,

        együttműködési készség, csapatmunkára való képesség,

        problémafelismerő, elemző- és megoldó képesség,

        határozottság, pontosság, precizitás,

        egyszerre több, párhuzamos feladat precíz és gyors ellátása,

        jó kapcsolattartó és kommunikációs képesség,

        szakmai igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-327-5360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/815/2019 , valamint a munkakör megnevezését: információs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (1054 Budapest, Hold u. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/815/2019, valamint a munkakör megnevezését: információs referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton az allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf/815/2019 iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „információs referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.