Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum

Biológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021-07-01 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Pacsirta utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Laboratóriumi diagnosztikai eljárások kivitelezése, felügyelete, az analitikai folyamatok követése, az eredmények validálása, szükség szerint ellenőrző vizsgálatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Biológus MSC végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolat

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16459 , valamint a munkakör megnevezését: Biológus.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16459, valamint a munkakör megnevezését: Biológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. április 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.