Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

karbantartó-kertész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1214 Budapest, Iskola tér 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A karbantartói és kertészi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        festő és/vagy vízvezetékszerelő szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolata, sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/4 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó-kertész.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/4, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó-kertész.

        Elektronikus úton Málek István részére a kolcsey@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://kolcsey.eu - 2019. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kolcsey.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.