"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú

Terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, III. körzet 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segítségnyújtás az ellátást igénybevevők személyes, hivatalos ügyeinek intézésében. Ünnepek, szabadidős programok, társkapcsolati tréningek szervezése, lebonyolítása. Ellátotti dokumentáció, személyiségfejlesztő csoportok vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Addiktológus, diakónus, diplomás ápoló, 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet szerint,

        Büntetlen elő élet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Empátia, kommunikációs készség, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, Nyilatkozat, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 78/446-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú címére történő megküldésével (6211 Kaskantyú, III. körzet 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35.1-8.1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Terápiás munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú címére történő megküldésével (6211 Kaskantyú, III. körzet 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35.1-8.1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Terápiás munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, III. körzet 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.