Központi Statisztikai Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal
Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága

Módszertani fejlesztő szakértő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Fényes Elek utca 14-18.

Ellátandó feladatok:

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságán működő Módszertani főosztály egy 35 főből álló dinamikus csapat, mely a KSH számára módszertani szolgáltatásokat, matematikai-statisztikai megoldásokat biztosít és szakértői támogatást nyújt a statisztikai módszertanok területén, a statisztikai adatelőállításban használt módszertanok fejlesztésében, standardizálásában és a modernizációban. Célunk a hivatalos statisztikák (termékek és azok előállítását végző folyamatok) minőségének folyamatos javítása, a minőségjavítási lehetőségek feltárása és javítási akciók végzése, a begyűjtendő és begyűjtött adatokban rejlő statisztikai potenciál maximális kihasználásának, a módszertanok standardizáltságának, a folyamatok egységességének biztosítása révén. Az álláshelyet betöltő aktívan hozzájárul majd a KSH statisztikai módszertanának fejlesztéséhez, kiemelten a statisztikai adatok begyűjtését támogató survey-módszertani területen. A szakértő egy csapat részeként foglalkozik majd survey-módszertani feladatokkal, kimondottan az alábbi területeken: • Adatgyűjtésekkel, több adatfelvételi mód együttes használatával, illetve új adatfelvételi technikákkal kapcsolatos módszertani fejlesztési feladatok ellátása, módszertani támogatás biztosítása; • Adatgyűjtést támogató módszertanok, eszközök fejlesztése, az adatfelvétel elvárt minőségének biztosítását célzó módszertani eljárások fejlesztése, tesztelése, gyakorlati alkalmazás támogatása (pl. felkérőlevél, ösztönző, kérdőívek, adatátvételi tervek, oktatás, stb.); • Kérdőív-tervezéssel és -fejlesztéssel kapcsolatos módszertani standardok, ajánlások kidolgozása, alkalmazásuk és dokumentálásuk támogatása; • Kérdőívek véleményezése, kérdőív tesztelések tervezése, végrehajtása, eredmények értékelése, alkalmazása; • Kvalitatív és kvantitatív vizsgálati módszerek alkalmazása; • Módszertani vizsgálatok megtervezése, eredmények értékelése, trendek elemzése, statisztikai módszertan alkalmazása komplex adatokra; • Feladatkörbe tartozó módszertani témák fejlesztésével kapcsolatos módszertani standardok, ajánlások kidolgozása, alkalmazásuk és dokumentálásuk támogatása; • Feladatkörbe tartozó módszertani témák nemzetközi fejlesztéseinek, szakirodalmi anyagainak követése, feldolgozása, KSH működésbe építés támogatása; a KSH módszertani gyakorlatok nemzetközi standardoknak való működéshez igazítása a jobb megfelelés céljából; • A KSH-ban alkalmazott módszertanok gyakorlati megvalósításának ellenőrzése az egységesség és az összehangoltság biztosítása érdekében; • Részvétel nemzetközi fejlesztésekben; az elért eredményeknek a KSH statisztikai adatelőállítási folyamataiba történő adaptálásának támogatása. A pozíció lehetőséget ad rá, hogy – az önálló munkavégzést igénylő feladatokon túlmutatóan – a hivatalos statisztika számos szakterületének szakértőivel együttműködésben fejlesszük, javítsuk a statisztikai termékek és szolgáltatások minőségét.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Módszertani feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség;

        Angol nyelvű felsőfokú nyelvvizsga

        Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        Magabiztos statisztikai ismeretek

        Statisztikai elemző szoftverek ismerete

        Legalább 3 év releváns módszerani területen szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Releváns szakterületi módszertani standoardok, ajánlások és IT eszközök ismerete

        Releváns tudományos publikációs tevékenység

        STATA, SPSS, SAS, R statisztikai szoftverek használata, illetve magas szintű ismerete

        Adatbázis alapismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Nagyon jó problémamegoldó készség, kezdeményező, kreatív gondolkodás,

        Szolgáltatásközpontú hozzáállás,

        Csapatmunkában való aktív részvétel és csapat koordinációs készség,

        Stratégiai gondolkodás,

        Jó kapcsolatteremtő, kommunikációs és együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint)

        Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével)

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1-345-6291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 1019 , valamint a munkakör megnevezését: Módszertani fejlesztő szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 1019, valamint a munkakör megnevezését: Módszertani fejlesztő szakértő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1019” azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ksh.hu - 2019. április 17.

        kozigallas.hu - 2019. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség; • Nemzetközi projektekben való részvétel; • Folyamatosan megújuló szervezet; • Home office lehetőség; • Családbarát munkahely; • Sport- és kulturális programok. Szervezetünkről, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.