Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi csoport

Pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 27/2012.(III. 7.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet 19. pont I. besorolási osztály, pénzügyi-számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzat pénzügyi csoportjának vezetését. A gazdálkodási előadó munkakörben ellátja az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési, jogszabályokban előírt feladatait (2011.évi CXCV. Tv., 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati költségvetés és zárszámadás tervezése a fenntartó önkormányzatok részére. A fenntartó önkormányzatok éves költségvetéseinek és zárszámadásainak elkészítése. A gazdasági események könyvelése, gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása. A gazdálkodási csoport munkájának szervezése, irányítása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügy-számvitel,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelő,

        ASP gazdálkodási szakrendszer, KGR, EBR42, ÖnegM rendszer ismerete. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem postai feladását igazoló szelvény/elektronikus kérelem esetén a visszaigazolás; Összeférhetetlenségi nyilatkozat; Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul; Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elfogadásáról; Nyilatkozat orvosi vizsgálat vállalásáról;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/98/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/98/2019., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, a kinevezéshez Bókaháza, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gétye, Zalaapáti és Zalaszentmárton községek polgármestereinek egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zalaapati.hu - 2019. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.