Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala/Hatósági Főosztály/Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

építéshatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Budai út 7/b.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 11. pontja szerinti építésügyi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A kormánytisztviselő feladata a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás VI. fejezet 62. pontjának 67 §-ban foglalt feladatok, valamint az ügyrendben rögzített feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Érdi Járási Hivatal / Hatósági Főosztály / Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása – tekintettel az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletre - a jogszabályok naprakész ismeretével. A munkakör ügyfélfogadást és háttérmunka ellátását is magában foglalja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építész tervezésben, építőipari kivitelezésben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        terhelhetőség,

        csapatmunka/együttműködés,

        problémamegoldó készség, rugalmasság,

        precizitás,

        jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (23) 504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/111-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/111-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.