Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

BFKH VIII. Kerületi Hivatala
BFKH VIII. Kerületi Hivatala Nyugdíjbiztosítási és Adategyezetési Főosztály

nyugdíjbiztosítási feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

nyugdíjbiztosítási feladatok

Ellátandó feladatok:

nyugdíjbiztosítási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatköréhez tartozó jogszabályok, jogi iránymutatások, előírások maradéktalan megismerésére és elsajátítására, a változások folyamatos figyelemmel kísérésére és azoknak a munkafolyamatokba történő beépítésére a közvetlen szakmai vezető iránymutatása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőfokú végzettséggel: Felsőoktatásban szerzett orvosi, egészségtudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, közszolgálati, munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. Érettségi végzettséggel: Közgazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és szociális, jogi, közgazdasági, közszolgálati, egészségügyi szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Egyetemi (főiskolai) jogi, államigazgatási, társadalombiztosítási, munkaügyi szakképzetts,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Minőségi munkavégzés, igényesség, pontosság, szociális intelligencia

        Jó szintű monotonitás tűrés

        Jó szintű Precizitás, konfliktuskezelő képesség

        Jó szintű Pszichológiai-leterheltség tűrő képesség

        Jó szintű Ügyfél-orientáltság

        Jó szintű Jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes szakmai önéletrajz, • Erkölcsi bizonyítvány másolata, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai. • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a BFKH VIII. Kerületi Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1416/00688-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: nyugdíjbiztosítási feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a BFKH VIII. Kerületi Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, Fiumei út 19/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1416/00688-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: nyugdíjbiztosítási feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezések előszűrése az álláshely betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.