Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9151 Abda, Szent István utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi igazgatási feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Számla kiállítás, utalás OTP terminálon keresztül, kontírozás, főkönyvi könyvelés, tárgyi eszközök nyilvántartása, egyeztetések, Kincstári adatszolgáltatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Abda-Börcs-Ikrény községek Körjegyzőjének 1/2010. számú intézkedése az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi szakirány, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi- számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági- elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pénzügyi, számviteli,közgazdasági,

        közigazgatásban, pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        ECDL

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96553233 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abdai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9151 Abda, Szent István utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1134-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Abdai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9151 Abda, Szent István utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1134-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdasági ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9151 Abda, Szent István utca 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázatok közül a 3 legjobb kiválasztása, majd személyes meghallgatásukat követően döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.abda.hu - 2019. április 29.

        www.borcs.hu - 2019. április 29.

        www.ikreny.hu - 2019. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Alkalmazása esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.