Országos Vízügyi Főigazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Vígyűjtő-gazdálkodási Osztály

Vízminőség-védelmi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 BUDAPEST, Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált vízkészlet-gazdálkodás vízminőségi feladatai, a felszíni vízbe történő kibocsátások (kommunális, ipari, mezőgazdasági vízhasználati) adatainak kezelése és elemzése, emisszió-leltár készítése, karbantartása, pontszerű és diffúz terhelési modellek eredményeinek értelmezése, terhelés-hatás elemzések, állapotértékelés, fentiekkel kapcsolatos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatok, immissziós határértékek meghatározása, hazai és nemzetközi tárgyalásokon, munkacsoportokban a szakmai álláspont képviselete és kommunikációja, az EU részére történő adatszolgáltatás, hazai és nemzetközi jelentések készítése, közreműködés az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) szakmai rendszergazdai feladatainak ellátásában, közreműködés projektjavaslatok, pályázatok kidolgozásában, együttműködés társosztályokkal (pl. víziközmű szakterülettel), részvétel az osztály, a főosztály és a főigazgatóság egyéb feladataiban, utasítás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Vízminőségi területen szerzett jártasság, felsőfokú mérnöki, környezetmérnöki, vagy természettudományi végzettség környezettudományi ismeretekkel, Microsoft Office alkalmazások (többek között Access) alapos ismerete, téradat-kezelési ismeretek (pl. ArcMap), jó kommunikációs készség angol nyelven írásban és szóban egyaránt (legalább középfokú), csapatmunkára alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési tapasztalat, nemzetközi projektekben szerzett tapasztalat, tárgyalóképes angol nyelvtudás, önálló, gyors, precíz munkavégzés, nagyfokú rugalmasság, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása, nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3612254400/10235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17360-0044/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Vízminőség-védelmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17360-0044/2019., valamint a munkakör megnevezését: Vízminőség-védelmi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázók a pályázat elbírálásának eredményéről írásban kapnak tájékoztatást, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.