Jávorszky Ödön Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jávorszky Ödön Kórház
Pénzügyi- és Számviteli Osztály

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vevői, szállítói számlák iktatása, könyvelése. Szerződések és egyéb kötelezettségvállalási dokumentumok kezelése, számlák ellenőrzése. Analitikus kimutatások készítése. Havi, negyedéves, éves zárási és egyeztetési feladatok ellátása. Beszámoló készítésben való részvétel a Magyar Államkincstár részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pénzügy-számvitel,

        Államháztartási gazdálkodás területén, hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Ecostat program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306632450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-44/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-44/2019, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.javorszky.hu - 2019. május 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.