Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Objektum-üzemeltetési Főosztály

ellátási és üzemeltetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Váci út 48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül felsőoktatásban szerzett energetikus mérnöki szakképesítéssel rendelkező ellátási és üzemeltetési főreferens munkakörhöz tartozó feladatkör

Ellátandó feladatok:

• Figyelemmel kíséri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kijelölt ingatlanjainak műszaki állapotát. Szakmai javaslatot, indoklást készít az építési, beruházási és egyéb fejlesztési igények komplex megvalósítására, a lehető legkedvezőbb energiafelhasználású paraméterek meghatározása tekintetében; • Feltárja az épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági problémákat, a rendelkezésre álló adatok alapján elemzést készít és javaslatot tesz azok javítására. Szakmai javaslatot készít az egyes fogyasztási helyek tekintetében a mérőórák és számlázási kondíciók optimalizálására; • Szakmailag ellenőrzi az energiahatékonyság érdekében készülő intézkedési terveket, közreműködik a kitűzött energiahatékonysági célok megvalósításában, és a vonatkozó jelentések elkészítésében; • Feladata a beruházási és felújítási feladatok szakmai előkészítése, amely során közreműködik a tervezési feladatokban az építési engedélyezési, valamint a szakhatósági engedélyek beszerzésében; • Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában, a beérkezett ajánlatok értékelésében, a szerződéskötés előkészítésében; • Feladata a kivitelezés folyamatos műszaki felügyelete, szükség esetén kooperációs megbeszélések tartása, azokról emlékeztető készítése, együttműködik a beruházás, illetve felújítás során az érintett felekkel;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, energetikus mérnök,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet

        Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

        A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

        Pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű CAD-es programok ismerete,

        Műszaki ellenőri jogosultság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

        Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

        Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-412-5715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019/GEI , valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019/GEI, valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu - 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.