Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Műszaki Főigazgatóság
Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

Műszaki szolgáltató (raktáros)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Liget utca 22.

Budapest, 1103 , Gyömrői út 105.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beérkezett áruk átvétele. Anyagmozgatási feladatok kézi és gépi erővel. Az áruk gondos elhelyezése a raktárban. Kommissiózás. Készletek figyelemmel kísérése, leltározása (leltárfelelősség). A raktár rendben és tisztán tartása. Készletek állag- és vagyonvédelme. Egyéb, a raktárvezető által kiadott feladatok elvégzése. Amit kínálunk: Biztos munkahely változó kihívásokkal. Igényeknek megfelelő, alapos betanulás. Biztos, hosszútávú munkalehetőség. Összeszokott, jó csapat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képzettség

        Raktárosi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        Elvégzett raktárgazdálkodási tanfolyam

        Érvényes targoncavezetői engedély gyakorlattal

        SAP rendszer ismerete

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Ajánló levél

Elvárt kompetenciák:

        Felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,

        Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

        Rendszerszemlélet, precizitás,

        Pontos munkavégzés ,

        Kulturált megjelenés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46693/GFIVGI2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki szolgáltató (raktáros).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46693/GFIVGI2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki szolgáltató (raktáros).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 46693/GFIVGI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.