Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Technikusi részleg

Műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Felügyeli a kulturális központ technikai dolgozóinak és közcélú munkatársainak munkáját. Összehangolja és irányítja ezen kollégák munkáját. 2. Minden hónap 30-ig összeírja és leadja az intézmény karbantartási és kisjavítási munkáit a művelődésszervezőnek. 3. A kulturális központ utcafrontjának tisztán tartása. Minden nap az utcafront takarítása után, gondoskodik az aktuális hirdetőtáblák ki- és berakásáról a dekorációs helyiségből, a művelődésszervező utasítása alapján. 4. Esetenként az intézmény részére érkező postai küldeményeket elhozza, egyéb kézbesítési feladatokat is ellát. 5. A rendezvények alatt felmerülő aktuális feladatokat köteles elvégezni. Biztosítja a rendezvények technikai előkészítését. Ellenőrzi a biztonsági berendezések használhatóságát (vészvilágítás, tűzoltó-berendezések, tűzcsapok, riasztó.) 6. Színháztermi rendezvényeken színpadi ügyeletet biztosít. Gondoskodik a színpad technikai berendezések biztonságos működtetéséről. Amennyiben hiányosságot észlel, hibaforrást tapasztal, azonnal jelenti a műszaki szakalkalmazottnak vagy az igazgatónak. A színháztermi előadásoknál gondoskodik a tűzvédelmi rendelkezések betartásáról, a vészkijáratok előadás előtti és utáni ki- és bezárásáról. 7. Fűtési idényben minden nap ellenőrzi a kazánok működését, a termekben megfelelő hőmérsékletet biztosít. Színháztermi rendezvények alkalmával gondot fordít a színháztermi fűtési rendszer felügyeletére. 8. Műszakilag üzemelteti az intézményt (intézkedik az azonnali beavatkozásokról, felügyeli a javítási és karbantartási munkák kivitelezését) 9. Vezeti a gázóraállás, víz, villanyóra nyilvántartást. 10. Gondoskodik a hatáskörébe tartozó épületek és műszaki berendezések felügyeletről, üzemeltetéséről és karbantartásáról. Gondoskodik a bejelentetett és feltárt hibák kivizsgálásáról, javításáról, az üzemzavarok elhárításáról. Szervezi és irányítja az intézmény technikai munkatársait és a szerződéses vállalkozókat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        fényképpel ellátott, aláírt önéletrajz, motivációs levél (amely nem az önéletrajz adatainak mondatokba foglalását jelenti), végezettséget igazoló dokumentumok másolata, referencia munkahelyek megadása, leinformálhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Technikum, bármilyen műszaki végzettség,

        karbantartói tapasztalat, villanyszerelésben, víz-gáz,központi fűtési rendszerekben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, aláírt önéletrajz, motivációs levél (amely nem az önéletrajz adatainak mondatokba foglalását jelenti), végezettséget igazoló dokumentumok másolata, referencia munkahelyek megadása, leinformálhatóság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 703829740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott .         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Telefonon nyújtunk erről felvilágosítást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korosikultura.hu - 2019. április 25.

        www.nagykoros.hu - 2019. április 25.

        facebook - 2019. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.korosikultura.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.