Pest Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatal/ Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

levegővédelmi engedélyezési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 , Nagy Diófa utca 10-12.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Környezet- és természetvédelmi feladatkör - Levegővédelmi engedélyezési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• A légszennyező források működését engedélyező határozatok kiadmányozása. • Levegővédelemmel kapcsolatos kötelezések kiadása és levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabása. • Engedélyezési eljárásokban a tervezett létesítmények levegővédelmi szempontú véleményezése, a szükséges levegővédelmi intézkedések előírása. • Helyszíni ellenőrzés keretén belül a szakági jogszabályokban, illetve a határozatokban előírtak teljesülésének vizsgálata. • A közérdekű bejelentések kivizsgálása, a közérdekű bejelentők jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatása. • Önkormányzati rendeletek véleményezése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű felhasználói szintű számítógépes ismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú végzettség: felsőoktatásban agrár, természettudományi, pedagógus-képzés, műszaki, környezetvédelmi mérnöki, természetvédelmi mérnöki területen szerzett szakképzettség

        a Kit. 82. § szerinti kizáró okok hiánya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        környezetvédelmi területen szerzett tapasztalat

        közigazgatásban szerzett tapasztalat

        gépjármű vezetési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        műszaki érdeklődés, precizitás,

        önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,

        jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,

        megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (1) 478-4400/644 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/119-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: levegővédelmi engedélyezési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PE/HALT/119-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: levegővédelmi engedélyezési szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.