Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Nemzetközi Együttműködési Főosztály, Nemzetközi Kapcsolatok és Alapok Osztálya

nemzetközi ügyintéző/nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.05.15.- 2021.03.31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- hivatali szervezésű - belső - angol nyelvtanfolyamok előkészítése és megtartása; fordítási és esetenként tolmácsolási feladatok ellátása - a Hivatal munkatársainak külföldi kiutazásaiból, illetve külföldi delegációk hazai fogadásából adódó szervezési feladatok ellátása - a Hivatal két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak koordinálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, angol nyelvtanári diploma,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

        felsőfokú "C" típusú angol nyelvvizsga

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

        terhelhetőség, tolerancia, rugalmasság, önállóság, teljesítményorientált munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felnőtt nyelvtanfolyamok szervezésében, adminisztrációjában és lebonyolításában szerzett tapasztalat

        francia nyelvismeret

        nemzetközi kapcsolattartásban szerzett tapasztalat

        fordító tapasztalat

        rendezvényszervezői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)

        iskolati végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/64/2019 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi ügyintéző/nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/64/2019, valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi ügyintéző/nyelvtanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat64@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni - az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók - a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.