Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Fejlesztési és Pályázatkezelési Főosztály

fejlesztési és pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Európai Uniós és hazai pályázatok elkészítésében történő aktív közreműködés. A pályázatok/projektek kapcsán pályázati felhívások folyamatos nyomonkövetése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó beszerzésekkel és alklamazásokkal kapcsolatos projektszintű adminisztrációs feladatok ellátása. A projekt pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projktek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése, időszaki és záró beszámolóinak elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola/Egyetem (közgadasági vagy egyéb projektmenedzseri végzettség),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Európai Uniós és hazai pályázatok lebonyolításában való tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Európai Uniós vagy hazai pályázatok elkészítésében, lebonyolításában való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        rugalmasság,

        problémamegoldó képesség,

        gyors, precíz munkavégzés,

        együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolata

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204-1/2019-F-1 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztési és pályázatkezelési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Chernel utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204-1/2019-F-1, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztési és pályázatkezelési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kőszeg az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iask.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.