Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Pénzügyi csoport

Pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény pénztárkezelési feladatainak szakszerű ellátása, pénztárban lévő készpénz és értékek felelőséggel történő kezelése, pénztári kifizetés, nyilvántartás naprakész kezelése és külső-belső adatszolgáltatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénztáros végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi intézményben szerzett szakmai tapasztalat

        CT-Ecostat program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Motivációs levél;

        Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata;

        Érvényes egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20 400 61 60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kenessey.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.