Veszprémvarsány Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2-3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A terület védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

        szakirányú főiskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 956 2494 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémvarsány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Vv/83-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémvarsány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Vv/83-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Veszprémvarsány hirdetőtábláin - 2019. április 29.

        www.veszpremvarsany.hu - 2019. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény szerint lakásprobléma megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.