Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Sipos Orbán Szakképző Iskolája és Kollégiuma

karbantartó/portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatban felmerülő javítási, karbantartási munkák felmérése, elvégzése. Az intézmény külső környezetének rendben tartása, szükség esetén portai szolgálat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, bármely épületgépészeti szakmai végzettség /pl: villanyszerelő, víz-, fűtés-, gázszerelő/,

        magyar állampolgárság, vagy a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja szerint.

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben eltöltött több éves szakmai tapasztalat,

        vagyonőri végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass önéletrajz,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának továbbításához (harmadik személlyel közlés), személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése értelmében a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/522-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Béla király utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/H01-1-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó/portás.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Béla Király utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/H01-1-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: karbantartó/portás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint járunk el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szolnoki Szolgáltatási SZC honlapja - 2019. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.