Sárszentágota Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Védőnői tanácsadó

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8126 Sárszentágota, Május 1. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása Sárszentágota településen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        Magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Oklevélmásolat, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, szakmai elképzeléseket tartalmazó összefoglaló

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/509-428 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárszentágota Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8126 Sárszentágota, Május 1. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A3/563/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Sárszentágota Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8126 Sárszentágota, Május1. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A3/563/2019., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárszentágota Község Önkormányzatának honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarszentagota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.