Csarodai Közös Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csarodai Közös Óvoda

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4933 Beregsurány, Árpád utca 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat a pályázati eljárás során a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/455-79-56 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csarodai Közös Óvoda címére történő megküldésével (4844 Csaroda, Beregszászi út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/517/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Csarodai Közös Óvoda címére történő megküldésével (4933 Beregsurány, Árpád utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/517/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Magyar Anna intézményvezető bírálja el, a Beregsurány Község Önkormányzat polgármesterének egyetértésével. Az intézményvezető a pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csaroda és Környéke Óvodai Társulás hirdetőtáblája - 2019. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.