Debreceni Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ
szakdolgozók

ápoló/gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályon élő ellátottakat szaktudásának legmagasabb szintjén történő ápolási-gondozási feladatok ellátása. Feladatát közvetlenül a gondozási részleg irányításával, koordinálásával megbízott személy útmutatása alapján végzi. Továbbá rendszeresen beszámol tevékenységéről az osztályvezetőjének. Figyelemmel kíséri az ellátott egészségi állapotát. Figyelemmel kíséri, betartja és betartatja az intézményre vonatkozó higiénés előírásokat. A sérült, halmozottan sérült fogyatékos gyermekek ápolása, gondozása, habilitációja, az orvos és az osztályvezető ápoló iránymutatása alapján, az orvos által előírt, névre szólóan kiadagolt gyógyszer, injekció pontos és időbeni beadása /orvosi engedélyezés mellékelve/, étrendi előírások betartása. Orvosi vizsgálaton való részvétel, asszisztensi teendők ellátása, orvosi viziten előírt vizsgálatok elvégzése, valamint vizsgálati anyagok levétele (torokváladék, széklet). Egészségügyi, ápolási-gondozási dokumentáció; eseménynapló, egyéni gyógyszerezési lap, ápolási és gondozási dokumentációk, törzslap, pontos vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, demencia gondozó - gerontológiai gondozó - fogyatékkal élők gondozója - pszichiátriai gondozó - szenvedélybeteg gondozó - szociális gondozó és ápoló - szociális szakgondozó- fogyatékkal élők gondozója- alapellátási közösségi szakápoló - általános ápolási és egészségügyi asszisztens - aneszteziológiai szakasszisztens - ápoló - csecsemő- és gyermekápoló - diabetológiai szakápoló és edukátor - epidemiológiai szakápoló - ergoterapeuta - felnőtt intenzív szakápoló - geriátriai és krónikus beteg szakápoló - gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - fizioterápiás asszisztens - gyakorló ápoló - gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens - gyakorló mentőápoló - gyermek intenzív szakápoló - gyógymasszőr - hospice szakápoló - légzőszervi szakápoló - mentőápoló - nefrológiai szakápoló - onkológiai szakápoló - pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - sürgősségi szakápoló, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 148. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 148. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2019, valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.