Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS / SZAKMAI VEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátottak számára biztosított ellátás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások folyamatos biztosításának ellenőrzése, koordinálása. Az Intézmény által nyújtott szociális ellátásokat szakmailag ellenőrzi és értékeli. Szakmai javaslatok- fejlesztések- előkészítése. Telephelyek szakmai munkájának ellenőrzése, szakmai pályázatok és jogszabályok monitorozása, előkészítése. Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi. Megfelelés esetén -szakmai vezetői munkakör betölthető!

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet szerinti felsőfokú szakképesítések a szociális munkatárs munkakörre vonatkozóan, , ,

        Szociális területen - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,büntetlen előélet

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KENYSZI (TEVADMIN) valamint SZOCIONET felhasználó szintű ismerete

        Egészségügyi felsőfokú végzettség

        Kispesti helyismerettel rendelkező

Elvárt kompetenciák:

        jogszabályok ismerete és gyakorlati alkalmazása,

        megbízhatóság,szorgalom,terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. (;e- mailes jelentkezés esetén aláírt szkenelt nyilatkozat).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat címére történő megküldésével (1193 BUDAPEST, Táncsics Mihály utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS / SZAKMAI VEZETŐ .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat címére történő megküldésével (1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M11/2019, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS / SZAKMAI VEZETŐ .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton Balázs Piroska igazgató részére a segitokez@kispest.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A bér megállapodás a KJt és a 257/2000 kormányrendelet alapján + szociális kiegészítő pótlék,munkaruha,Szép kártya próbaidő letelte után, BKV bérlet. A próbaidő 3+1 hónap. Az alkalmazás feltétele három hónapnál nem régebbi, teljes körű,közalkalmazottak foglalkoztatásához előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.segitokez.kispest.hu honlapon szerezhet honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.