Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény vezetésével járó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vezetői tapasztalat szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Motivációs levél,

        Részletes szakmai tevékenységet is magába foglaló önéletrajz,

        Ellátandó feladatkörrel kapcsolatos elképzelések,

        1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. mellékletében meghatározott iskolai végzettség,

        Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak beszerzéséről a nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 703820599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TU/35-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TU/35-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaug.hu - 2019. április 15.

        Tiszaug Község Önkormányzatának hirdető táblája. - 2019. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.