Kecskési Művelődési Ház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kecskési Művelődési Ház
Kecskési Művelődési Ház

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6729 Szeged, Újvidéki utca 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Adminisztratív feladatok ellátása. Pályázatírás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola, főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés.,

        több éves tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Gyermekfoglalkozások lebonyolításában szerzett gyakorlat. Magas szintű számítógépes ismeret.,

        több éves tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Motivációs levél,fényképes szakmai életrajz, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárással összefüggésben szükséges személyes adatainak kezeléshez hozzájárul, nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását végző bizottság nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kiváló szintű precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,fényképes szakmai életrajz, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárással összefüggésben szükséges személyes adatainak kezeléshez hozzájárul, nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását végző bizottság nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36209581513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskési Művelődési Ház címére történő megküldésével (6729 Szeged, Újvidéki utca 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/6631-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskési Művelődési Ház címére történő megküldésével (6729 Szeged, Újvidéki utca 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/6631-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejárta után a kiválasztott pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója meghallgatja majd dönt a szakalkalmazott személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecskesimuvhaz.hu - 2019. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közalkalmazotti besorolás, illetmény és juttatások: a többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a többször módosított 150/1992. Korm. rendelkezései szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kecskesimuvhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.